Перейти до вмісту
Повідомлення про загальні збори, випуск акцій
Інформація до оприлюднення

Повідомлення

Повідомлення особливої інформації

ІНФОРМАЦІЯ ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Повідомлення про можливість реалізації

переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії за посиланням.

Більше

Повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Повідомлення про виявлення

недостовірної інформації переважного права.

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення за посиланням.

Більше

Повідомлення про виявлення недостовірної інформації створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням

Повідомлення про проведення

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства за посиланням.

Більше

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Повідомлення про виявлення

недостовірної інформації.

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення за посиланням.

Більше

Повідомлення про виявлення недостовірної інформації створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Повідомлення про можливість реалізації

переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії за посиланням.

Більше

Повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Повідомлення про суттєві події

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про суттєві події за посиланням.

Більше

Повідомлення про суттєві події створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за посиланням.

Більше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Інформація про загальну кількість акцій

та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Більше

Повідомлення про зміни у порядку денному

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Більше

Проект рішення з питання,

включеного до порядку денного

Більше

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації від 01.11.2019

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про несвоєчасне розкриття сообливої інформації за посиланням.

Більше

Повідомлення про несвоєчасне розкриття сообливої інформації створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підписи

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про зміну складу посадових осіб (01.11.2019)

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента за посиланням

Більше

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента створено з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням.

Підписи

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням.

Пропозиція до порядку денного
Повідомлення про проведення позачергових загальних

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (11.10.2019)

Ви можете ознайомитись із текстом Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства за посиланням

Більше

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства створене з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням

Підписи

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р

Ви можете ознайомитись із текстом інформація емітента цінних паперів за 2018 рік за посиланням

Більше

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік створена з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням

Підписи

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням

Повідомлення від 21.03.2019

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про особливу інформацію емітента за посиланням

Більше

Повідомлення від 21.03.2019 створене з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням​​​​​​​

Повідомлення від 20.03.2019

Ви можете ознайомитись із текстом повідомлення про особливу інформацію емітента.

Більше

Документ від 20.03.2019 створений з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента. Підпис цього файлу можете переглянути за посиланням

Підпис

Інструкцію щодо порядку перевірки коректності документу створеного з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента можете переглянути за посиланням

Повідомлення від 19.03.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Більше

Повідомлення від 14.02.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Більше

Повідомлення від 25.06.2018

про виникнення особливої інформації емітента.

Більше

Відомості від 18.06.2018

про зміну складу посадових осіб емітента

Більше

Інформація від 18.06.2018

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

Більше

Повідомлення від 18.06.2018

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Більше

Повідомлення від 12.03.2018

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Більше

тобто страхування транспортних засобів, консультант